Nieuw bij Mind U – Coaching

coachingCoaching

WAT IS HET?

Coaching is… persoonlijke ondersteuning
Coaching is… betrokkenheid
Coaching is… samenwerking
Coaching is… de juiste vragen stellen
Coaching is… een doelbewuste conversatie
Coaching is… een proces
Coaching is… focussen op het hier en nu en op de toekomst
Coaching is… verkenning
Coaching is… een katalysator
Coaching is… een machtig instrument

Lees hier meer